Nepovinné uchovňování

08.04.2013 19:47

Převzato z webu SCHK

"Od 1.1.2013 vstoupilo v platnost zrušení možnosti národních členů FIFe zpřísňovat podmínky k použití koček k chovu s výjimkou zdravotních důvodů. Ruší se tedy ustanovení Chovatelského řádu ČSCH-SCHK ve všech bodech, ve kterých se hovoří o absolvování výstavy se známkou výborná ve třídě otevřené jako o podmínce chovnosti (Kapitola V, bod 3 Chov. řádu). Výjimku tvoří pouze podmínky zdravotní, předepsané Chovatelským a registračním řádem FIFe, obsažené v Kapitole VI našeho chovatelského řádu (povinné vyšetření na kýlu u všech chovných zvířat, sestup varlat u kocourů, audiometrický test u bílých koček) a v Metodickém listu uvedeném tamtéž (povinné genetické testy u vyjmenovaných plemen). Tyto zůstávají v platnosti.
Kočka s průkazem původu, řádně zaregistrovaná v naší plemenné knize je tedy po dovršení věku 12 měsíců automaticky chovná za předpokladu, že tomu nebrání jmenované zdravotní důvody.
V platnosti zůstávají nadále také body Chovatelského řádu ČSCH-SCHK týkající se věku koček k jejich chovatelskému použití a body o příbuzenské plemenitbě."
                                MUDr. Marie Říhová, předsedkyně Chovatelské komise SCHK